Historisk arkiv

Departementet utsetter nye sikkerhetsregler for campingplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til nye sikkerhetsregler for campingplasser har vært på høring for å få på plass enkle og klare regler, som er lette å forstå og praktisere for både eiere og brukere av campingplasser. − Endringene skulle etter planen gjelde fra 1. juli 2019, men blir nå utsatt for å gi næringen bedre tid til å omstille seg, sier statssekretær Thorleif Fluer Vikre.

Vi har fått mange høringsuttalelser og de fleste høringsinstansene er positive til forslagene til enklere og klarere sikkerhetsregler for campingplasser. Flere har likevel uttrykt bekymring for hva som skjer dersom de nye reglene begynner å gjelde midt i den travleste sesongen, for eksempel nytt, felles avstandskrav på fire meter.

− Flere i næringen er usikre på hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil få. Det skaper unødig uro. Disse bekymringene tar vi på alvor. Vi skal derfor bruke god tid på å gå grundig gjennom innspillene. Det betyr også at det ikke lenger er aktuelt å la de nye sikkerhetsreglene gjelde fra 1. juli, sier Vikre.

De foreslåtte reglene vil ikke få tilbakevirkende kraft for lovlig plasserte campingenheter.  Departementet mener likevel problemstillingen bør belyses grundigere. Det er også behov for å gi næringen bedre tid til å omstille seg til nye regler.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00