Historisk arkiv

Skal lete etter og fjerne tidstyver i hele staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen pålegger alle statlige virksomheter å fjerne tidstyver i egen virksomhet. I tillegg til å fjerne egne tidstyver skal de foreslå forenkling av regelverk og arbeidsrutiner fastsatt av andre statlige myndigheter som skaper tidstyver for virksomheten.

Statsråd Jan Tore Sanner taster inn data i et saksbehandlersystem
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner forsøker seg som saksbehandler hos boligseksjonen i NAV Søndre Nordstrand under kyndig veiledning av Jenny Berndtsson. Søknader om bostøtte fylles ut på papir og må skrives inn på nytt i det elektroniske systemet for bostøtte av NAV-ansatte. Ved å digitalisere søknadsprosessen vil brukerne møte en enklere søknad og flere data vil være forhåndsutfylt gjennom bruk av offentlig registre. (Kvandal, FAD)

Regjeringen pålegger alle statlige virksomheter å fjerne tidstyver i egen virksomhet til neste år. I tillegg til å fjerne egne tidstyver skal de foreslå forenkling av regelverk og arbeidsrutiner fastsatt av andre statlige myndigheter som skaper tidstyver for virksomheten.

- Vi har som mål å skape en enklere hverdag for folk flest og mindre byråkrati for næringslivet, gjennom å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Vi vil fjerne unyttig rapportering, droppe unødige prosedyrer og dobbeltarbeid og forenkle regelverk der dette er mulig. Tidstyvene stjeler tid både fra innbyggere, næringsliv, fagfolk og ledere i forvaltningen, sier Sanner.

Den enkelte statlige virksomhet skal nå finne tidstyver i egen virksomhet og vise frem resultatene i årsrapporten.

- Hver enkelt arbeidsplass vet best hvor skoen trykker. Oppdraget går derfor til hver enkelt virksomhet i staten, sier Sanner. Han er opptatt av at virksomhetene både må se hva de kan løse selv, og hva de er pålagt og som må løses av andre statlige enheter. 

Dette skal statlige virksomheter gjøre:

  • identifisere hva de selv kan gjøre for å forenkle arbeidsformen og gjøre det enklere for innbyggere og næringsliv. Resultatene av arbeidet rapporteres i virksomhetens årsrapport for 2014.
  • peke på prosedyrer og regelverk fastsatt av andre statlige myndigheter som gjør oppgaveløsningen mer tungvint enn nødvendig, og
  • foreslå forenkling av prosedyrer og regelverk innen 1. september 2014.

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, skal være et kompetansesenter i arbeidet.  Virksomhetene skal kunne henvende seg til Difi for å få bistand til hvordan kartleggings- og identifiseringsarbeidet kan gjennomføres, og hvordan virksomhetene kan arbeide med å redusere tidstyver i egen virksomhet.

Les fellesføring i tildelingsbrevene for 2014 om arbeidet med å redusere og fierne tidstyver.