Historisk arkiv

Statssekretær møter Norske Kveners Forbund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ha møte med Norske Kveners Forbund.

Tid: Fredag 7. februar kl. 10.30

Sted: Hansjordnesgate 9 (Agnforsyninga), Tromsø

Agenda for møtet:

  • Språksenter
  • Kvensk kulturfond
  • Oppgraderes til nivå III i det europeiske språkcharteret
  • Endring av opplæringsloven slik at det gis rett til opplæring i kvensk
  • Styrking av de kvenske institusjonene
  • Et omfattende registreringsprogram for kvenske kulturminner må iverksettes
  • Bygging av nye lokaler til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum som gjør at de på en god måte kan ivareta sitt ansvar som et nasjonalt museum
  • Grunnstøtte til nasjonale minoriteters hovedorganisasjon 

Media kan være tilstede under møtet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00