Historisk arkiv

Bjørn Berg blir ny valgdirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bjørn Berg blir direktør for det nye valgdirektoratet, som skal ligge i Tønsberg. Han starter i jobben 3. august.

Bjørn Berg har lang ledererfaring fra ulike virksomheter, og har blant annet jobbet mye med organisasjonsutvikling. Valgdirektoratet vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av valg, samt utvikling og drift av det elektroniske valgadministrative systemet (EVA).

Berg har siden høsten 2014 jobbet for Steria på oppdrag for KMD med kvalitetssikring av valggjennomføringen. Han er derfor godt kjent med både fagområdet og organisasjonen

- Samarbeidet med departementet har vært godt, og jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer og spennende arbeidsoppgaver i det nye direktoratet, sier han.

Arbeidet med å gjennomføre valg ligger i dag i Kommunal og moderniseringsdepartementet. I juni besluttet regjeringen å etablere et eget valgdirektorat for sikre en tydeligere uavhengighet i valggjennomføringen og en hensiktsmessig oppgaveløsning i departementet. Det nye direktoratet legges til Tønsberg.

Ambisjonen er at direktoratet skal overta ansvaret for planlegging og gjennomføring av valg fra og med stortingsvalget i 2017. Ved høstens valg vil Berg følge departementets forberedelser og gjennomføring for å observere og lære. 

Bjørn Berg skal lede det nye valgdirektoratet, som skal overta ansvaret for gjennomføringen av valg fra og med stortingsvalget i 2017.