Historisk arkiv

Historisk arkiv

Trondheim vinner av Attraktiv by 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I skarp konkurranse med Stavanger Øst og Lillestrøm har juryen valgt Trondheim ved St. Olavs hospital som vinner av prisen "Attraktiv by" 2015. – Trondheim er en verdig vinner. Jeg ser frem til å besøke byen og St. Olavs hospital senere denne måneden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 St. Olavs hospital i Trondheim

Juryen for prisen Attraktiv by mener lokaliseringen av St. Olavs hospital er et forbilde for offentlig planlegging.

At St. Olavs hospital er lagt til bykjernen i Trondheim viser at et sykehus har mulighet til å spille en større rolle gjennom å bygge en by, og ikke kun være en institusjon, mener juryen.

- De siste ti-årene har vi sett flere eksempler på at sykehus og andre offentlige institusjoner har blitt lagt utenfor byene i Norge. Lokaliseringen av St. Olavs hospital til bykjernen i Trondheim har resultert i et sykehus integrert i den gamle "byveven". Resultatet er en åpen og grønn bydel med sterke urbane kvaliteter, med attraktive møtesteder for både byens innbyggere og sykehusets ansatte og brukere, sier juryleder Erling Dokk Holm.

Han peker på at svært mange statlige institusjoner har – også gjennom sine bygninger og uteområder – muligheter for å påta seg større samfunnsansvar.

- Ikke minst kan dette skje ved at de investeringene som er knyttet til, for eksempel et sykehus, også gir ringvirkninger lokalt. Positive ringvirkninger oppstår i mye mindre grad når man lokaliserer et sykehus til et jorde enn når man knar det inn i en eksisterende bystruktur, sier Dokk Holm.

Juryen skriver at Trondheim kommune og St. Olavs hospital, ved Helse Midt-Norge, sammen har realisert et forbilledlig byutviklingsprosjekt som viser hvordan man i 2015 kan drive fram bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet.

Det kom inn totalt 346 nominasjoner i konkurransen om å bli Norges mest attraktive by i 2015. Prisen "Attraktiv by" deles ut for første gang i år av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prisen deles ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 17. juni. Da venter heder og ære – 250.000 kroner, plakett og diplom til vinneren.

Les juryens vurdering av finalistene Trondheim ved St. Olavs hospital, Stavanger Øst og Lillestrøm

Se bilder av finalistene på Flickr

Les mer om prisen og juryen