Historisk arkiv

Utnevning av direktør i Datatilsynet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Datatilsynet ledes av en direktør som utnevnes for en åremålsperiode på seks år. Kongen i statsråd har i dag utnevnt direktør Bjørn Erik Thon til stillingen som direktør i Datatilsynet. Åremålsperioden løper fra 2. august 2016.

- Jeg er glad for at Thon ønsker å fortsette som direktør for Datatilsynet i en ny åremålsperiode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Det ligger store oppgaver foran oss på personvernområdet de kommende årene, ikke minst gjennomføring av EUs nylig vedtatte personvernregelverk. Jeg er sikker på at Thon vil lede Datatilsynet gjennom både denne og andre viktige oppgaver på en god måte.

Bjørn Erik Thon er 52 år og jurist fra Universitet i Oslo. Han har tidligere hatt flere stillinger i både offentlig og privat virksomhet. Blant annet var Thon forbrukerombud i perioden 2000 til 2010. Siden august 2010 har Thon vært direktør i Datatilsynet, et åremål som utløper i august 2016.

Datatilsynet fører tilsyn med etterlevelse av personvernregelverket og er ombud i personvernspørsmål. Det er viktig at tilsynet er bevisst sine ulike roller. Thon har de siste årene representert Datatilsynet både nasjonalt og internasjonalt. Han har ledet etaten gjennom nødvendige omorganiseringer for å sette tilsynet i stand til å løse sine oppgaver på en best mulig måte.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00