Historisk arkiv

Lønnsforhandlingene med Akademikerne går til mekling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det lot seg dessverre ikke gjøre å komme til enighet om en ny hovedtariffavtale med Akademikerne. Nå trenger partene bistand fra Riksmekler for å komme helt i havn. Vi er imidlertid enig med Akademikerne om et helt nytt og modernisert lønnssystem, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det nye lønnssystemet innebærer en vesentlig forenkling. I tillegg er lønnssystemet mer treffsikkert, og utformet slik at de lokale partene bedre og enklere kan håndtere utfordringer knyttet til blant annet likelønn og utjevning av utilsiktete forskjeller.

 Staten er innstilt på å komme frem til gode løsninger med alle hovedsammenslutningene, innen meklingsfristen som er 23. mai ved midnatt, sier Mæland.