Historisk arkiv

Monica Mæland vil få flere kvinner inn i lokalpolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tre av fire ordførere er menn, hele 66 kommuner har mindre enn 30 prosent kvinner i kommunestyrene og det fins kommuner som ikke har en eneste kvinne i formannskapet. – Det er altfor dårlig i et likestillingsland som Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, som når tar grep for å få flere kvinner inn i lokalpolitikken.

Informasjonsgrafikk om kvinner i lokalpolitikken

Et sterkt og godt lokaldemokrati er kjennetegnet ved at de folkevalgte er representative for befolkningen. Det er over hundre år siden kvinner fikk stemmerett ved lokalvalg i Norge, men fremdeles er vi langt unna målet om kjønnsbalanse i lokalpolitikken.

Informasjonsplakat om kvinner i lokalpolitikken

– Jeg ønsker at flere kvinner skal engasjere seg i lokalpolitikken, men jeg er også opptatt av at kvinner tar på seg viktige verv og posisjoner. Nominasjonen er partienes ansvar, men vi kan henvende oss til partiene og oppfordre til å ta denne problemstillingen på alvor, sier Mæland.

Statsråden vil nå bruke tiden fram til nominasjonen på å informere og motivere partiene til å tenke på hvordan de setter sammen valglistene. Hun oppfordrer partiene til å jobbe målrettet for å øke mangfoldet på listene.

Sammensetning av listene er viktig

Forskning viser at sammensetningen av valglistene har betydning for hvor mange av hvert kjønn som velges til kommunestyrene. Det er størst konkurranse om topplassene, og vi vet at velgerne gir personstemmer til de samme kandidatene som partiene har prioritert og satt på toppen av listene når de stemmer ved valg.

– Jeg vil oppfordre kvinnner som blir spurt om å stå på en liste til å si "ja"! Men det er få som er selvrekrutterte. Partiene og nominasjonskomiteene må spørre flere kvinner om å stille og sette de opp på gode plasser på listene.

Politisk erfaring er den viktigste egenskapen for å bli nominert på en liste og valgt inn i kommunestyret. Vi vet at kvinner sitter i snitt litt over én periode i kommunestyret, mens menn sitter i kommunestyret i litt over to perioder.

– For å få en mer likestilt lokalpolitikk må vi både få flere kvinner inn, og vi må også sørge for å beholde de vi har, sier Mæland.

Nå kan kommunene bli inspirert av andre

Kommunalministeren lanserer også et ferskt kommunebarometer, som viser kvinneandelen i kommunestyrer og formannsskap - og hvilke kommuner som har kvinnelig ordfører i alle landets kommuner. Her kan partiene bli inspirert til å ta tak.

– Vi må jobbe for å få nominasjonen opp på dagsordenen. Med dette barometeret kan kommunene sammenlikne seg med andre og konkurrere om å bli bedre, sier Mæland.

Her kan du sjekke ståa i din kommune: