Historisk arkiv

Pålegger staten å registrere nye datasett i felles datakatalog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Digitalisering skal bidra til bedre offentlige tjenester, mer verdiskaping i privat sektor og en enklere hverdag for folk flest. Men da må vi forvalte, foredle, dele og tilgjengeliggjøre data. For å få fortgang i dette arbeidet, pålegger vi nå virksomhetene å registrere sine datasett i den nasjonale felleskatalogen, sier Nikolai Astrup, digitaliseringsminister.

Nye krav 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag ut en oppdatert versjon av digitaliseringsrundskrivet. Her stiller regjeringen nye krav til statlige etaters bruk av Felles datakatalog, som er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har og hva de betyr.

– Ved forrige årsskifte hadde kun 20 prosent av de statlige virksomhetene publisert ett eller flere datasett i Felles datakatalog eller på data.norge.no. Det er ikke godt nok. Nå stiller vi krav til at alle statlige etater registrerer nye datasett som kan deles i katalogen. Dette er et viktig steg på veien mot mer deling av data i offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor, sier Astrup.

Registrering av datasett skal som et minimum gjøres dersom etaten endrer eksisterende eller etablerer nye digitale tjenester. Katalogen skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å gjenbruke informasjon som allerede finnes. Portalen data.norge.no gir private virksomheter muligheter til å søke i Felles datakatalog for å finne frem til offentlige datasett som er åpne for viderebruk i privat sektor.

Felles datakatalog har i dag 1300 datasett, 900 i statlig sektor, 300 i kommunal sektor og 100 i andre virksomheter.

Endrer innretningen på Medfinansieringsordningen

I rundskrivet går det også frem at innretningen på Medfinansieringsordningen endres, slik at den bedre understøtter finansiering av sammenhengende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Medfinansieringsordningen er viktig for å realisere målene i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Nå vil midlene i ordningen også kunne tildeles fellesløsninger og tverrgående tiltak, så lenge de er samfunnsøkonomiske lønnsomme, sier Astrup.

Siden 2016 har digitaliserings­tiltak i staten på mellom fem og 50 millioner kroner kunnet få inntil 50 prosent støtte, avgrenset til 15 millioner kroner per prosjekt. Dette blir videreført i 2020. I tillegg vil tverrgående tiltak av en størrelse på opptil 100 millioner kroner kunne få støtte på nærmere angitte vilkår.

I årene 2016-2019 er det gitt tilsagn om til sammen 461 millioner kroner til 53 tiltak gjennom Medfinansieringsordningen. I statsbudsjettet for 2020 er tilsagnsrammen i Medfinansieringsordningen økt med 60 millioner til nesten 190 millioner kroner.

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter. Rundskrivet erstatter rundskriv H-8/18, og gjelder til et nytt digitaliseringsrundskriv sendes ut.

Samtidig blir det sendt ut et digitaliseringsbrev til kommunene, der digitaliseringsrundskrivet er lagt ved.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00