Historisk arkiv

Bostøtten styrket med 500 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husbanken vil utbetale mer enn 70 millioner kroner ekstra i bostøtte hver måned fram til oktober. - Dette er et kraftfullt håndslag til husstander med lave inntekter og høye boutgifter, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. – Styrkingen innebærer en ekstraordinær innsats i en ekstraordinær periode. Det vil bidra til en tryggere hverdag for mange utsatte familier i en vanskelig tid, sier Astrup.

Stortinget har vedtatt å styrke bostøtten midlertidig med 500 millioner kroner fram til utgangen av oktober. Endringene trer i kraft fra og med utbetalingene i mai. Dette kan innebære at 13 000 flere husstander med lav inntekt og høye boutgifter får bostøtte.

Styrkingen av bostøtten henger sammen med den særlige situasjonen på grunn av Covid-19-pandemien. Støtten nye mottakere kan få avhenger av husstandens inntekt, og ventes å utgjøre omkring 900 kroner per måned i gjennomsnitt. De som allerede får bostøtte, vil i gjennomsnitt få omkring 600 kroner mer per måned i denne perioden.

 Bostøtten kan skjermes

Med mange permitteringer og høy ledighet er belastningen på NAV enorm, og mange opplever at det tar tid før vedtak og utbetalinger kommer. Stortinget har bedt spesielt om at forskyvninger i inntekt på grunn av de midlertidige tiltakene, ikke skal føre til redusert bostøtte. Det innebærer at Husbanken i en periode kan se bort fra etterbetalte dagpenger og sykepenger når bostøtten beregnes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Fakta om bostøtten

  • Om lag 85 000 mottakere i februar 2020
  • Bevilgning i 2020: 3,34 milliarder kroner etter styrkingen
  • Statens viktigste virkemiddel for vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Rettighetsbasert ordning – avhengig av husstandsinntekt og boutgifter
  • Regjeringen har gjennom flere år forbedret bostøtten. I 2019 ble ordningen varig styrket med 158 millioner kroner i året for barnefamilier og andre store husstander.
  • Granavolden-plattformen sier at regjeringen vil sørge for en god bostøtteordning som er målrettet mot dem som trenger den mest.