Historisk arkiv

Regjeringen setter ned utvalg som skal evaluere karanteneloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal nedsettes et lovutvalg som skal gjennomgå karanteneloven. Dette er en oppfølging av anbefalingene som er gitt av Karantenenemnda i årsmeldingene for 2017 og 2018. Det tas sikte på at arbeidet vil starte opp i april og sluttføres i september.

– Det er viktig at lovverket fungerer etter hensikten og det ikke svekker tilliten til det politiske systemet. Derfor har regjeringen tatt initiativ til å sette ned et utvalg som skal vurdere om lovverket fungerer som det skal eller om det er behov for å gjøre moderniseringer, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Samtlige politiske partier på Stortinget vil bli invitert til å delta i utvalget med én representant hver.

Utvalget skal vurdere flere viktige spørsmål, herunder:

  • Om det fortsatt skal gis godtgjørelse for ilagt karantene dersom politikeren oppretter et foretak med sikte på rådgivningsvirksomhet innenfor tidligere arbeidsområde som politiker.
  • Om det skal være adgang til å gjøre unntak fra hovedregelen om godtgjørelse. Konkret skal det vurderes om godtgjørelse ikke skal gis i tilfeller der politikeren går tilbake til en stilling som ikke er omfattet av karantenereglene, eller i tilfeller der stillingen, næringsvirksomheten eller vervet er en bistilling.
  • Hvordan saksforbud skal defineres.
  • Hvilken informasjonsplikt eks-politikerne skal ha.

Utvalget vil også vurdere representantforslaget om karanteneordningen som ble fremmet i Stortinget i 2019. Utvalget skal ikke vurdere reglene om fratredelsesytelse, ofte omtalt som etterlønn, for politikere.

Les mandat for revisjon av karanteneloven