Historisk arkiv

Vil at flere kvinner velger studier i IKT-sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- IKT-sikkerhetskompetanse er en knapp ressurs nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det viktig at flere kvinner velger studier innen digital sikkerhet slik at behovet i arbeidslivet dekkes og hensynet til nasjonal sikkerhet ivaretas, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Statsråden fikk nylig presentert rapporten "Rekruttering av kvinner til studier i IKT-sikkerhet" utarbeidet av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering ved NTNU. Rapporten, som er laget på oppdrag fra Justisdepartementet, viser at svært få jenter og kvinner velger studier innen IKT-sikkerhet.

I 2019 var bare 16,5 prosent av studentene som valgte IKT-sikkerhetsfag kvinner. Rapporten peker på årsaker til den lave kvinneandelen og hva som kan gjøres for få flere kvinner til å velge digital sikkerhet.

Rapporten konkluderer med at:

  • Jenter har for lite kunnskap om hva IKT-sikkerhet er, og karrieremuligheter på feltet
  • IKT blir ikke presentert som en mulig utdanningsvei eller karrierevei for jenter i skolen
  • Jentene mangler kvinnelige rollemodeller
  • Kjønnsgapet kan være avskrekkende
  • Jentene tror selv de ikke har samme mulighet til å lykkes i studiet fordi de ikke har samme forhåndskunnskap som guttene, for eksempel i programmering
  • Kvinner har større behov for å se fagets samfunnsrelevans og hvordan det kan bidra til å løse utfordringer i samfunnet.

- Det er svært viktig at vi får økt oppmerksomhet om IKT-sikkerhet, særlig i den tiden vi nå er inne i med mange flere på hjemmekontor. Samfunnet blir stadig mer digitalisert og vi blir mer sårbare. Da er det viktig at vi kan rekruttere blant de beste i hele befolkningen. Og derfor trenger vi kvinnene, sier Helleland.

Hun ønsker at næringslivet og utdanningsinstitusjonene samarbeider om å få temaet på dagsorden. Anbefalingene i rapporten skal vurderes av Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Vi trenger økt oppmerksomhet om IKT-sikkerhet, særlig i tiden vi nå er inne i med flere på hjemmekontor. Og vi trenger flere som velger studier innen IKT.

 

Les hele rapporten her (PDF)