Historisk arkiv

Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen vil i løpet av høsten fremme forslag for Stortinget om tilsagn om statlig tilskudd på inntil 25 millioner kroner til gjennomføring av prosjektet "Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019"

Kulturminister Thorhild Widvey i samtale med utenriksminister Børge Brende.
Kulturminister Thorhild Widvey og utenriksminister Børge Brende. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

- Dette er en unik sjanse til å vise verden det beste av norsk litteratur og løfte fram norsk litteratur på det internasjonale markedet. Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt vil også gi god Norges-profilering og markedsføring av norsk næringsliv over hele verden, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Tyskland har en helt sentral stilling som en av våre viktigste partnere i Europa på et bredt felt og er et av våre største markeder for norsk kultur. Bokmessen i Frankfurt er en svært viktig arena for bokbransjen og Norge som hovedland vil gi norsk litteratur et stort løft internasjonalt, sier utenriksminister Børge Brende.  

Bokmessen i Frankfurt er en av verdens største bokmesser, med utstillere fra over 100 land, mer enn 250 000 besøkende og nærmere 10 000 fra pressen. Hvert år er ett land hovedgjest med egen paviljong som gir betydelig profilering med over 300 arrangementer under bokmessen. I tillegg lages det et program for andre kunstformer, som teater, kunst og musikk som vises ved institusjoner over hele Tyskland.

Med dette tilskuddet vil regjeringen gi NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet og bokbransjen en mulighet til å søke om at Norge kan bli hovedland i 2019. Regjeringen legger til grunn at tilsagn om et statlig tilskudd vil utløse privat kapital og sponsormidler.