Historisk arkiv

Islamsk Råd Norges tilskudd for 2017 utbetales ikke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår for Stortinget at 2. rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge (IRN) ikke utbetales.

Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynsamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige. Pengene vil med Stortingets tilslutning blir lyst ut til andre dialogformål.

- Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering. Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet. Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til IRN. Regjeringen ønsker mer religionsdialog og vil heller at pengene går til støtte til dialogprosjekter, som vi ser gode eksempler på rundt omkring i landet, slik at flere involveres i dette viktige arbeidet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er tilstede. Kulturdepartementet skal se til at statens penger brukes på rett måte, og bidrar til å oppnå det er som er formålet med midlene. Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre. Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.