Historisk arkiv

Ny rapport om Lhbti-inkluderende lovgivning og politikk i OECD- landene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Rapporten er den første av sitt slag og vurderer utvikling og nivå på lhbti-inkluderende lovgivning og politikk i OECDs 35 medlemsland.

OECD har sett på perioden 1999-2019 og rapporten gir en oversikt over hvordan utviklingen har vært og hva status var i 2019.

Hovedtrekk

Rapporten viser at samtlige land har en positiv utvikling, men på ulike måter og i ulikt tempo. Samtidig slås det fast at det er langt frem til full inkludering av lhbti-personer i OECD-land.

Landene er i rapporten inndelt i tre grupper.

  • 14 land er plassert i gruppen som presterer dårligst, og som har hatt minst utvikling.
  • 4 land er plassert i midten. Disse presterer i tråd med OECD-gjennomsnittet.
  • 17 land ligger i gruppen som har utvist stor framgang og utvikling over tid. Norge er blant disse.

Best rangert er Frankrike, Portugal og Canada.

Hele rapporten: http://www.oecd.org/social/over-the-rainbow-the-road-to-lgbti-inclusion-8d2fd1a8-en.htm

Om Norge

Norge ligger på en delt 10. plass sammen med Belgia og Luxemburg. Noe av forklaringen er at andre land har hatt en større og raskere utvikling den siste tiden - selv om Norge er blant de landene som var først ut med mye av lovgivingen som listes opp.

Norge har også innført endringer etter 2019:

  • Fra 1. januar 2020 blir ikke lenger kjønnsinkongruens kategorisert som en psykiatrisk diagnose.
  • 8. juni 2020 vedtok Stortinget flere endringer i bioteknologiloven.
  • Kulturdepartementet har satt i gang en utredning om konverteringsterapi for å vurdere behovet for lovendringer.
  • Regjeringen la våren 2020 frem et forslag om å stryke det strafferettslige diskrimineringsvernet.
  • Regjeringen skal utarbeide en ny lhbtiq-handlingsplan, denne blir Norges tredje plan i rekken.

- Rapporten minner oss på at selv om vi har kommet langt i Norge, er det fortsatt en vei gå før vi oppnår full inkludering av lhbtiq-personer. Dette er innspill vi tar med oss videre på veien. Når OECD etterlyser lederskap hos de landene som går i front, er det en utfordring som Norge er villig til å ta, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Rapporten presenteres under Oslo Pride 24. juni klokka 18.00 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Påfølgende panelsamtale ved Rolf Angeltvedt, Mina Skouen og Lars Arnesen.

Arrangementet strømmes: https://vier.live/acts/over-the-rainbow-lhbti-rettigheter-i-europa