Historisk arkiv

Interpellasjon til landbruks- og matministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Lishaug deltar i morgen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget. Representanten Line Henriette Hjemdal (KrF) har stilt spørsmål om jordvern og omdisponering.

Landbruks- og matminister Sylvi Lishaug deltar i morgen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget. Representanten Line Henriette Hjemdal (KrF) har stilt spørsmål om jordvern og omdisponering. 

En interpellasjon er et spørsmål som statsråden skal besvare i en interpellasjonsdebatt i et stortingsmøte.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Lishaug deltar i morgen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget. (Foto: Torbjørn Tandberg)