Historisk arkiv

Foreslår å tillate salg av alkoholholdig drikk direkte fra produsent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å åpne for salg av alkoholholdige produkter over 4,7 volumprosent direkte fra produsent. Dette vil gjelde for produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, blant annet cider og mjød.

Helse- og omsorgsdepartementet mener at EØS-avtalen gir et handlingsrom som gjør det mulig å åpne for salg av alkoholholdige produkter som ikke er omfattet av avtalen, direkte fra produsent. Dette omfatter blant annet cider og mjød, men vil ikke gjelde for vin laget på druer, øl og brennevin.

– Salg av alkohol direkte fra produksjonsstedet er bra både for turistene som besøker stedet og for produsentene som med dette får mulighet til å øke sin inntjening. Der vi foreslår å gjøre det enklere å omsette visse alkoholprodukter fra produksjonsstedene, ga den forrige regjeringen opp et hvert forsøk på å myke opp regelverket,  sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

– Norge har en lang tradisjon for å utnytte lokale ressurser til å produsere et mangfold av drikker med og uten alkohol. Dette forslaget til endringer i alkoholloven muliggjør salg av flere drikker direkte fra produksjonsstedet, til beste både for besøkende og produsenten. Denne endringen vil virke stimulerende for næringsutvikling lokalt, sier Listhaug. 

I høringsnotatet blir det stilt som vilkår at tilvirkningen skjer som del av stedets helhetlige karakter og tilbud, tilsvarende det som i dag er gjeldende rett for tilvirkning.

De foreslåtte endringene antas å få positive konsekvenser for en rekke produsenter, samt gi mulighet for innovasjon. Men ordningen vil bli begrenset i omfang og det er ikke grunn til å tro at et forslaget vil føre til økt alkoholkonsum i befolkningen.

Høringsnotatet er utarbeidet i samråd med Landbruks- og matdepartementet. Høringsfrist er 22. september 2015.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gikk Siderruten i Ulvik i Hardanger i august 2014. Her dyrkes epler som brukes i lokal siderproduksjon. Foto: Landbruks- og matdepartementet