Historisk arkiv

Samlet nordisk innsats i arbeidet mot antibiotikaresistens

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

På initiativ fra Norge møttes i går Nordisk ministerråds "One Health" strategigruppe for å drøfte hvordan man gjennom en samlet nordisk innsats kan oppnå større innflytelse på det internasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens.

Strategigruppens formål er å styrke koordineringen av det nordiske antibiotikaresistensarbeidet i store internasjonale fora som EU, FN, FAO, WHO og OIE. Hovedtema på møte i går var oppfølgingen av ministerbeslutningen fra Nordisk ministerråds toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund i juni.

– Det er viktig at Norden står saman på dei internasjonale arenaene vi har for å fremje denne bodskapen. Er er særs nøgd med at vi i regi av Noregs ministerråd arbeider vidare for få til ein god koordinering i forkant av viktige internasjonale møter, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

På møtet i Ålesund i juni vedtok de de nordiske ministrene med ansvar for helse, mat og landbruk en beslutning på tre viktige områder hvor de nordiske landene skal ligge i front, og hvor det er behov for en samlet nordisk innsats for å oppnå større innflytelse på det internasjonale antibiotikaresistensarbeidet: 

  • Fremme betydningen av godt forebyggende arbeide, samt redusert og mer riktig bruk av antibiotika.
  • En bedre praksis for foreskriving av antibiotika, uten økonomiske incentiv for den som foreskriver.
  • Reservere visse kritiske antibiotika til humant bruk og ikke tillate disse brukt til dyr.

  • Les hele beslutningen fra Ålesund (pdf) 
Norden står sammen i kampen mot antibiotikaresistens, og drøfter nå hvordan vi skal påvirke det internasjonale arbeidet
Norden står sammen i kampen mot antibiotikaresistens, og drøfter nå hvordan vi skal påvirke det internasjonale arbeidet. Foto: NTB Scanpix.