Historisk arkiv

Nyheiter

Nordisk ministerråd 2017: Toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Toppmøtet i Ålesund sendes direkte på Nett-TV tirsdag 27. fra kl. 10:00.

Tirsdag 27. juni samler derfor landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg noen av verdens ledende eksperter i Ålesund for å diskutere kampen mot antibiotikaresistens. 

Hele seminaret sendes direkte på Nett-TV fra kl. 10:00.

Nett-tv Nordisk ministerråd 2017: Toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

EUs kommisjonær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis og professor Dame Sally Davis, Chief Medical Officer i UK kommer for å presentere EU og verdenssamfunnets arbeid på feltet. EU vil få dager etter ministermøtet i Ålesund legge frem EUs Action Plan for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2017. Det årlige sommermøtet som går fra 27. – 29. juni, er lagt til Ålesund. Hit kommer politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene.

Pressekontakter:

Landbruks- og matdepartementet:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 481 40 477 og 
Seniorrådgiver Heidi E. Riise, 975 17 227. 

Helse- og omsorgsdepartementet:
Seniorrådgiver Nuria Barrabés Gørrissen, 473 03 943. 

Nærings- og fiskeridepartementet:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, 452 41 874.