Historisk arkiv

EU med «En helse» rapport om antibiotikaresistens

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En ny rapport utført på oppdrag av EU-kommisjonen støtter tidligere funn om at det er en sammenheng mellom forbruk av antibakterielle midler til matproduserende dyr og hos mennesker og forekomst av antibiotikaresistens.

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at jo mer antibiotika som brukes, desto større er sannsynligheten for at man finner antibiotikaresistente bakterier. 

Rapporten understreker viktigheten av å fremme tiltak for riktig bruk av antibiotika, både til matproduserende dyr og mennesker, fordi dette vil bidra til å redusere forbruket og derved forekomsten av antibiotikaresistens. 

Forskning.
Jo mer antibiotika som brukes, desto større er sannsynligheten for at man finner antibiotikaresistente bakterier. Foto: Colourbox

Store forskjeller mellom landene 

Rapporten viser at det er store forskjeller mellom EU/EØS landene når det gjelder forbruk av antibakterielle midler både til dyr og hos mennesker. Forbruket av antibakterielle midler var lavere eller mye lavere til matproduserende dyr enn i humanmedisinen i 18 av de 28 landene som var inkludert i analysen. I to land var det på samme nivå, mens i 8 land var forbruket høyere og i noen tilfeller mye høyere til matproduserende dyr enn i humanmedisinen. 

På Nordisk Ministermøte i Ålesund i juli i år, var antibiotikaresistens et av de sentrale diskusjonstemaene. De Nordiske ministrene var enige om at det er særlig tre viktige områder hvor de nordiske landene ligger i front, og hvor det er behov for en samlet nordisk innsats for å oppnå større innflytelse på det internasjonale AMR-arbeidet: 

  • Fremme betydningen av godt forebyggende arbeide, samt redusert og mer riktig bruk av antibiotika.
  • En bedre praksis for foreskriving av antibiotika, uten økonomiske incentiv for den som foreskriver.
  • Reservere visse kritiske antibiotika til humant bruk og ikke tillate disse brukt til dyr.

– Det er viktig at vi er koordinert i Norden og bruker dei internasjonale arenaene vi har for å fremje denne bodskapen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.