Historisk arkiv

Norsk landbruk i verdenstoppen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norsk landbruk er i verdenstoppen i bruk av teknologi, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad da hun åpnet teknologikonferansen LandTek 2019, en teknologikonferanse for aktører i og rundt norsk matproduksjon.

- Vi har vært vitne til en sterk vekst i teknologibruk i landbruket noe som har ført til nye måter å løse oppgaver på, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Hun ønsker å legge til rette for at landbruket fortsetter å være i front når det gjelder utvikling og bruk av ny teknologi.

- Vi ser at produktivitetsveksten de siste tiårene er høyere i landbruket enn for næringslivet for øvrig, vi antar at dette med sammenheng med den intensive teknologibruken i sektoren, sier Bollestad.

LandTek2019
Vi ser at produktivitetsveksten de siste tiårene er høyere i landbruket enn for næringslivet for øvrig, vi antar at dette med sammenheng med den intensive teknologibruken i sektoren, sier Bollestad. Foto: LMD

Økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp

Statsråden tror smarte teknologisk løsninger vil vi kunne gi en mer effektiv drift og bedre utnyttelse av ressursene. Noe som fører til økt verdiskaping, en mer ordnet arbeidshverdag og ikke minst reduserte klimagassutslipp.

- Landbruket er en viktig brikke i det grønne skiftet. Teknologi, forskning og innovasjon er viktige elementer for å bidra til å en reduksjon av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket, sier Bollestad

Tidligere i år signerte regjeringen og bondeorganisasjonene en intensjonsavtale som forplikter partene til å redusere jordbrukets samlede klimagassutslipp med 5 millioner tonn Co2-ekv.

Investorene står klare

Landbruket og landbruksteknologi blir et stadig mer interessant område for investorer. Nysnø Klimainvesteringer – et nytt statlig klimafond opprettet i fjor- er en av investorene på konferansen som bekrefter denne utviklingen.

- Internasjonalt ser vi at investeringstakten i landbruksteknologi er stigende – og det lover godt, sier Jean-Baptiste Curien, investeringsansvarlig i Nysnø.

Han forteller at drivere som befolkningsvekst, klimaendringer, vannmangel og redusert jordkvalitet har konsekvenser for produksjon og effektivitet.

- Tradisjonelt bygger landbruket på manuelle operasjoner, og disse har et stort potensial for automatisering og effektivisering. Fremover kan landbruksektoren utnytte potensialet for innsamling, aggregering og deling av data. I tillegg har bønder over hele Norge allerede vist stor vilje til å bruke ny teknologi. Til sammen kan alle disse faktorene drive frem spennende landbruksteknologi, fortsetter Curien.

Han tror det er avgjørende for investorer at teknologien har et internasjonalt potensial, og kan ta markedsledende posisjoner i sitt segment.

- Nysnø Klimainvesteringer har ikke investert i landbruksteknologi enda, samtidig som vi ser at det utvikles en rekke spennende norske teknologier med en viktig rolle i fremtidens landbruk, sier Curien.

Stor interesse fra utlandet

Innovasjon Norge merker også et økende antall søkere innenfor utvikling av landbruksteknologi innen sine finansieringsordninger.

- Det er avgjørende at fremtidens landbruk blir mer effektiv og bærekraftig. I Innovasjon Norge har vi en betydelig satsing på landbruksteknologi nettopp med dette som formål, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Han påpeker at det ikke kun er Innovasjon Norges finansielle programmer som har registrert en økende aktivitet blant norske agritech selskaper. Henvendelser til Innovasjon Norges utekontor kommer nå også oftere fra agritech bedrifter. Adigo med roboten Asterix har fått god støtte fra Innovasjon Norges Tysklandskontor, og er i disse dager i forhandlinger med betydelig tyske matprodusenter.

- Interessen for å delta på konferanser, delegasjoner og messer i utlandet er også stigende for denne type selskaper. I tillegg til å benchmarke seg mot utenlandske konkurrenter, erfarer de også at dette styrker bedriftens muligheter for eksport ut av Norge. Internasjonalisering og eksport er avgjørende for norske bedrifter som vil satse og vokse, sier Haugli.

Horten bedriften 7Sense er en av bedriftene som nå merker en stor etterspørsel fra utlandet. Nylig signerte de en distributøravtale med SoilEssentials, som skal lansere 7Sense sine produkter og teknologi i UK under Potato Britain 2019 i november. I går ble selskapet også enige med norske Grønt Maskin AS om et samarbeid i Norge.

- Vi mener at leverandørindustrien knyttet opp mot landbruket har gode løsninger å tilby det internasjonale agrifood markedet og at vi fremover vil se flere eksempler på vellykkede norske agritech bedrifter på den internasjonale arenaen, avslutter Haugli.