Historisk arkiv

Nyheter

Beitekrise ble hovedtema i møte med sametingspresidenten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Beitekrisen i reindriften, koronasituasjonen og arbeidet med norsk-svensk reinbeitekonvensjon var temaet i møtet mellom landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF) og sametingspresident Aili Keskitalo.

Reindriften opplever nå en alvorlig beitekrise som berører om lag 160 000 rein. Beitekrisen skyldes ikke et for høyt reintall, men unormalt store snømengder som har gjort beitene utilgjengelige slik at reinen i liten kan grad bruke sitt naturlige beite. For å sikre dyrevelferden og framtidig produksjon må reineierne fôre reinen med kraftfôr.

– Situasjonen i reindriften er svært krevende. Det gjelder både for reinen og for reineierne som jobber kontinuerlig for å sikre at reinen har nok fôr. I denne vanskelige situasjonen er jeg glad for at jeg har en åpen og konstruktiv dialog med Sametingspresidenten, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

På grunn av beitekrisen er det blant annet innført ekstraordinær båndtvang i enkelte områder, og det vurderes fortløpende om man skal iverksette ytterligere tiltak. Det bes om at lokalbefolkningen viser hensyn, og bidrar til å avhjelpe konsekvensene av den alvorlige beitekrisen.

– Reindriften går nå inn i en periode med vårflytting under særdeles krevende forhold. Jeg vil derfor oppfordre alle om å ta hensyn til reinen, slik at man bidrar til at reinen får ro. Dette innebærer at man i en periode kan måtte innføre båndtvang, stenge scooterløyper eller se rein i områder man normalt ikke ser rein. Jeg ber om at de som blir berørt har forståelse for dette, og at alle retter seg etter de instrukser og pålegg som blir gitt av myndighetene. På denne måten kan vi alle bidra å gjøre situasjonen så smertefri som mulig, både for rein og for reineierne", sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

God tilgang på kraftfôr 

Den pågående beitekrisen har ført til økt etterspørsel etter kraftfôr og økt pågang på enkelte av Felleskjøpets avdelinger. Det er imidlertid ingen fare for at Felleskjøpet går tom for kraftfôr, eller problemer i leveransene av kraftfôr. 

I en pressmelding skriver Felleskjøpet at de har god kapasitet til å levere ut alt fôr reineierne trenger i denne krevende situasjonen. De har stabile råvareleveranser og kapasiteten på fabrikkene er ikke utfordret.

Felleskjøpet oppfordrer imidlertid alle reineiere om å bestille fôr på forhånd, da etterspørselen er såpass stor at de ikke kan garantere at de har fôr liggende på lager dersom dette ikke er forhåndsbestilt.