Historisk arkiv

Utkast til nasjonal dyrehelsestrategi er overlevert til Landbruks- og matdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag mottatt utkast til nasjonal dyrehelsestrategi.

Utkastet er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Animalia, Nortura, Tine, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforening (DNV). Landbruks- og matdepartementet skal nå vurdere utkastet før den endelige nasjonale dyrehelsestrategien for de kommende årene besluttes.

– God dyrehelse gir god dyrevelferd, trygg mat og et konkurransefortrinn for det norske landbruket. Jeg vil berømme det gode målrettede samarbeidet vi har i Norge mellom forvaltningen, kunnskapsinstitusjonene, næringen og de praktiserende veterinærene. Dette har over tid bidratt til vår gode dyrehelse. Jeg ser frem til å se nærmere på forslaget til nasjonal dyrehelsestrategi som departementet har fått overlevert i dag, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad
God dyrehelse gir god dyrevelferd, trygg mat og et konkurransefortrinn for det norske landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Torbjørn Tandberg