Historisk arkiv

RNB fra A - Å

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Stikkord:

 

Politi - Dyrepoliti:

Regjeringen foreslår 3 millioner kroner til oppstart av samarbeidsprosjektet mellom Justisdepartementet og Landbruks- og matdepartementet for å styrke arbeidet mot dyrevelferdskriminalitet. Det viktigste tiltaket er et pilotprosjekt om dyrepoliti.

Naturskade:

Flere store naturskadehendelser de siste årene fører til økte utbetalinger over Statens naturskadeordning. På bakgrunn av nye prognoser foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 10,6 millioner kroner til 171,8 millioner kroner. 

Norsk institutt for bioøkonomi:

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) etableres fra 1. juli 2015. Det nye instituttet overtar oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. NIBIO blir Norges største tverrfaglige forskningsinstitutt innen landbruk og miljø, og blant de aller største forskningsinstituttene i landet. I revidert budsjett følges dette nå opp med å etablere hensiktsmessige og oversiktlige budsjettløsninger.