Historisk arkiv

Overlevering av sjømatindustriutvalgets rapport 16. desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalgsleder Ragnar Tveterås overleverer NOU 2014:16 Sjømatindustrien til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Tid: Tirsdag 16. desember klokken 13.00

Sted: Norges Fiskerihøgskole, Hansine Hansens veg 18, Tromsø


I forbindelse med overrekkelsen vil utvalgsleder Ragnar Tveterås vil presentere utvalgets anbefalinger. Også øvrige utvalgsmedlemmer vil være tilstede og tilgjengelige for spørsmål.Utvalget ble nedsatt 22. mars 2013 og har hatt i oppgave å se på sjømatindustriens rammevilkår. Det har særlig sett på forhold som er til hinder eller kan bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping.

Følg overleveringen på nett-tv