Historisk arkiv

Wikborg Rein og Oslo Economics valgt som leverandør til maritim utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har signert avtale med Wikborg Rein Advokatfirma, som i samarbeid med Oslo Economics vil utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

- Dette er en viktig sak å få opplyst. En god faglig vurdering vil sette oss bedre i stand til å diskutere fremtidige løsninger som kan bidra verdiskapning og sysselsetting i den maritime næringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidet vil ferdigstilles 31. mai 2019. Partene i næringen vil inngå i en referansegruppe som  vil konsulteres underveis.

Mandatet til utredningen ligger her.