Historisk arkiv

Vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny forskrift om økning i norsk lakse- og ørretoppdrett sendes nå på høring.

Det nye trafikklyssystemet, som deler kysten inn i 13 soner, skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Etter råd fra en ekspertgruppe vil Nærings- og fiskeridepartementet senere avgjøre fargen til hvert av produksjonsområdene.

Forskriften som nå sendes på høring legger grunnlaget for vekst i næringen, og er for det meste en videreføring av reglene som gjaldt i forrige tildelingsrunde i 2017/2018, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Frist for å inngi høringsmerknad er 5. desember 2019.

Gå videre til høringen her. 

Fakta om høringsforslaget:

 

  • Totalt vil grønne områder få tilbud om seks prosent vekst.
  • Oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene kan få fastsatt hvilken produksjonskapasitet som kan unntas fra kapasitetskutt i eventuelle røde områder. Disse kan også få tilbud om 6 prosent vekst, uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet får.
  • Etter at det er tildelt vekst på eksisterende tillatelser til fastpris, vil resten bli tildelt som nye tillatelser gjennom auksjon, slik at det totalt tildeles 6 prosent i grønne områder. Departementet vil senere sende på høring et forslag til innretning av auksjonen.
  • Prisen for økt kapasitet og fordelingen mellom tildeling av vekst på eksisterende og nye tillatelser vil bli fastsatt senere.
  • Departementet har tidligere sendt et forslag om utnyttelse av produksjonskapasitet i eventuelle røde produksjonsområder på høring.