Historisk arkiv

Enklere for korona-rammede bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har vedtatt nye regler som åpner for en mer forenklet og fleksibel ordning for betalingsutsettelse for innbetaling av skatter og avgifter. Dette er for å hjelpe aktører i næringslivet som har likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen.

- Det er uheldig at bedrifter, som på grunn av korona har utsatt å betale offentlige avgifter, blir diskvalifisert fra å delta i anbudskonkurranser. Praktiseringen av anskaffelsesregelverket må ikke begrense effekten av regjeringens koronatiltak. Vi har derfor laget en veileder med presiseringer når det gjelder forståelsen av regelverket, sier næringsminister Iselin Nybø.

Nærings og fiskeridepartementet har publisert en ny veiledningstekst om forhold knyttet til praktiseringen av avvisningsreglene i anbudskonkurranser og de utvidede mulighetene for betalingsutsettelse.

Et av koronatiltakene fra regjeringen er at virksomhetene har kunnet be om betalingsutsettelse på offentlige avgifter. Dette er en mulighet en del har benyttet seg av. Anskaffelsesregelverket inneholder imidlertid bestemmelser om avvisning av leverandører som følge av manglende innbetaling av skatter og avgifter. Det kan bety at leverandører som har fått innvilget betalingsutsettelse kan risikere å bli avvist fra konkurranser om kontrakter med det offentlige.

For å unngå dette, har nærings- og fiskeridepartementet nå laget en egen veileder til avvisningsreglene i anskaffelsesregelverket om manglende betaling av skatter- og avgifter. Last ned veilederen her (pdf).

 - Det viktigste budskapet er at oppdragsgiverne må gjøre en konkret vurdering av om en eventuell avvisning er forholdsmessig. Det følger av dagens regelverk, sier næringsminister Iselin Nybø.

Anskaffelsesregelverket inneholder en fleksibilitet til å vurdere om en eventuell avvisning er forholdsmessig. I denne sammenhengen kan det legges vekt på om leverandørens likviditetsproblemer er midlertidige og oppstått som følge av koronasituasjonen.