Historisk arkiv

Kyststatsavtale om forvaltningen av kolmule for 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

EU, Færøyene, Island og Norge er enige om en kyststatsavtale om forvaltning av kolmule for 2014. Bestandssituasjonen viser en fin økning og kolmula er i god forfatning. Kyststatene har avtalt en totalkvote for 2014 på 1, 2 millioner tonn.

EU, Færøyene, Island og Norge er enige om en kyststatsavtale om forvaltning av kolmule for 2014. Bestandssituasjonen viser en fin økning og kolmula er i god forfatning. Kyststatene har avtalt en totalkvote for 2014 på 1, 2 millioner tonn.

- Det har vært noen svært krevende måneder med fiskeriforhandlinger om ulike avtaler og jeg er meget glad for at vi nå har fått på plass også denne avtalen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Kvoten er en betydelig økning fra 643 000 tonn i 2013. Innenfor totalkvoten vil partene i NEAFC legge til rette for en avsetning for ikke-kyststaters fiske i internasjonalt farvann.

Den norske kvoten på kolmule er på 284 549 tonn tonn.

Partene har forhandlet i flere runder for å få på plass en ny forvaltningsplan, men har foreløpig ikke blitt enige.

Partene vil arbeide videre med sikte på å vedta en ny forvaltningsplan. 

Norge har i 2014-avtalen fått adgang til å fiske 177 983 tonn tonn i EU sonen og 44 180 tonn i Færøyenes sone.

Les Bilateral avtale mellom Norge og EU om soneadgang for 2014 her.

Les Kyststatsavtale om forvaltningen av kolmule for 2014 her.