Historisk arkiv

Tidenes utbetaling til laksekommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Over 2,7 milliarder kroner vil i høst rulle inn på kontoene til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

- Det skal lønne seg for kommunene å legge til rette for laksenæringen. Nå får de en velfortjent belønning, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Rundt 160 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 2,7 milliarder kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort i dag.

Du kan lese oversikten her

Penger fra laksesalg

Pengene kommer etter regjeringens salg av nye laksetillatelser. Rundt 50 selskaper kjøpte tillatelser for om lag 3,9 milliarder kroner. 80 prosent av disse pengene går til laksekommuner og -fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet.

- Denne utbetalingen er med på å synliggjøre at oppdrettsnæringen gir noe tilbake til lokalsamfunnene. Dette er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen kultur, helse, skole, idrett, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik.

Gir arbeidsplasser

Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen.

- Vi håper at enda flere kommuner vil bidra til at laksenæringen kan fortsette å vokse. Dette er viktig for Norge. Laksenæringen gir arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og bidrar til å finansiere velferden i fremtiden, sier Nesvik.

Strenge krav

Regjeringen fikk i fjor på plass en ny ordning som skal sørge for at veksten er forutsigbar og forsvarlig.

- Vi vil fortsatt stille strenge krav til plassering av oppdrettsanlegg, bærekraft og fiskevelferd. I tillegg må vi ta vare på villaksen. Det er mange hensyn som skal tas, sier Nesvik.

Fakta: Salg av laksetillatelser

  • Tillatelsene ble lagt ut for salg i to omganger; først to prosent til fastpris, og deretter fire prosent gjennom en auksjon.
  • Rundt 50 selskaper har kjøpt vekst. Salget ga inntekter på omtrent 3,9 milliarder kroner.
  • Det er i alt tildelt i overkant av 23 000 tonn produksjonskapasitet, som tilsvarer en vekst i næringen på om lag 3 prosent.
  • En mindre andel av kommunenes inntekter, tilsvarende om lag 390 millioner kr, utbetales først i 2019. Disse midlene skal fordeles mellom kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter for oppdrett de siste to årene. Ettersom det ble utbetalt midler fra denne potten i 2017, er neste utbetaling i 2019.