Historisk arkiv

Har fastsatt kvote for nordøstarktisk sei

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei til 197 212 tonn i 2022.

Totalkvoten er lik kvoterådet fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES), og marginalt nedjustert fra 197 779 tonn i 2021.

Sei nord for 62 grader nord er en norsk bestand. Norge fastsetter derfor totalkvoten uten forhandlinger med andre stater.