Historisk arkiv

- EUs energiunion er viktig for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Europakommisjonen la onsdag frem en melding om EUs energiunion. Med energiunionen tar Kommisjonen grep for å etablere en helhetlig og langsiktig energipolitikk for EU.

- EUs energipolitikk er viktig for Norge. EU er vårt viktigste marked og mye av regelverket berører oss direkte gjennom EØS-avtalen. Men som en stor energileverandør er Norge også viktig for EU. Det er positivt at Kommisjonen ønsker å styrke partnerskapet mellom EU og Norge. Jeg vil følge opp dette og den videre utviklingen av EUs energiunion, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energidepartementet sender nå Europakommisjonens melding ut på høring.

Tidlig i februar deltok statsråd Lien på en konferanse i Riga om EUs energiunion. Konferansen ble arrangert av Latvia, som har formannskapet i EU dette halvåret.Lien la da fram Norges foreløpige innspill til arbeidet med  energiunionen.