Historisk arkiv

Samarbeid med EU om energi er viktig for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Norge har et tett samarbeid med EU innen energi. Jeg ser fram til å videreutvikle det, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien holder sitt innlegg i Riga. Til høyre Arias Canete og IEA-direktør Maria van der Hoeven

Olje- og energiminister Tord Lien holder sitt innlegg i Riga. Til høyre Miguel Arias Canete og IEA-direktør Maria van der Hoeven (foto: OBE/OED).

Fredag innledet han på en konferanse i Riga om EUs energiunion.

Konferansen ble arrangert av Latvia, som har formannskapet i EU dette halvåret.

Under konferansen i Riga møtte Lien blant andre EUs visepresident for Energiunionen, Maros Sefcovic, og kommissær for klima og energi, Miguel Arias Canete.

Blant sakene som ble diskutert var markedet for gass i Europa, utviklingen i det europeiske kraftmarkedet og CO2-håndtering.

Under konferansen la Lien fram Norges foreløpige innnspill til arbeidet med  energiunionen. Han understreket at EU og Norge allerede samarbeider tett innen energifeltet.

- Norge er den nest største eksportøren av gass til EU. Vi er også fullt integrert i og del av det europeiske kraftmarkedet. Videre er vi del av det europeiske kvotesystemet og samarbeider innen CO2-håndtering, sier Lien.

Han framhevet at arbeidet med energiunionen inkluderer et ønske om å styrke energisamarbeidet med Norge. Han la vekt på at et velfungerende energimarked med en god infrastruktur er en forutsetning for å sikre forsyningssikkerhet og en effektiv klimapolitikk i Europa.

- Gass har en viktig rolle å spille i mange år framover. Men som forsyningssikkerhet er viktig for forbrukerne, er sikker etterspørsel viktig for produsentene, understreket Lien.

Les talen til Lien her.

Les Norges preliminary views on the Energy Union her.

Gruppebilde fra EU-konferansen i Riga.

Gruppebilde fra Riga (foto: OBE/OED)