Historisk arkiv

Lien holdt innlegg på næringskonferansen i Åfjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien deltok fredag på næringskonferansen i Åfjord i Sør-Trøndelag. Tema for konferansen var bærekraftig regional utvikling og forandringsvilje.

- Verden trenger mer energi og en mer bærekraftig energimiks. Da trengs det mer fornybar kraft, også vindkraft, og et kraftsystem som er tilrettelagt for å møte nye utfordringer. Alt tyder på mer – ikke mindre bruk av elektrisitet i framtiden, eksempelvis i forbindelse med elektrifisering av sokkelen, økt industriell produksjon, elektrifisering av transportsektoren og grønne datasentre, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Vindkraftutbyggingen som er planlagt på Fosen og Snillfjord var et av temaene på konferansen. Etter at Statkraft som største eier i prosjektene trakk seg ut, jobber nå de gjenværende aktørene med å realisere prosjektene.

 - Vårt kraftmarkedet er bygd på at det er aktørene selv som vurderer hva som er lønnsomt og bestemmer om de skal investere.  Jeg er glad for at andre aktører nå jobber videre for å få på plass prosjektene etter at Statkraft trakk seg ut, sier Lien.

Vindkraftaktørene vurderer en ny sentralnettsledning over Fosen og snillfjordområdet som viktig for at prosjektene skal kunne bygges. Vindkraft- og nettprosjektene har vært planlagt som en helhetlig pakke. Statnett har fått konsesjon til ledningen. En viktig forutsetning for konsesjonen er at det blir bygd ut tilstrekkelig vindkraft i området. Statnetts styre har besluttet å avslutte prosjektet dersom vindkraftaktørene ikke fatter investeringsbeslutning på 1000 MW vindkraft på Fosen og i snillfjordområdet i løpet av juni 2015. Samtidig har Statnett uttrykt at de vil søke utsatt konsesjon for ledningen til 2021 og åpner for å gjenoppta prosjektene senere. Dette gir vindkraftaktørene noe tid til å vurdere prosjektene.

(Olje- og energiminister Tord Lien holdt fredag innlegg på næringskonferansen i Åfjord. Foto: HSI/OED)