Historisk arkiv

"Konkurransekraft – norsk sokkel i endring" – oppstart av utredningsprosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde møtte tirsdag representanter fra prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring". Prosjektet skjer i regi av Konkraft, og har som formål å styrke verdiskaping og konkurransekraft for den norske olje- og gassnæringen på lang sikt. Olje- og energidepartementet samfinansierer utredningsarbeidet.

Etter en periode med sterk investeringsvekst og kraftig økende kostnader, drevet av høy aktivitet og økende olje- og gasspriser, opplever petroleumsnæringen en situasjon med lavere priser, lavere aktivitet og et sterkt fokus på kostnadsreduksjoner. Olje- og energidepartementet ønsker analyser og innspill på hvordan varige effektivitets- og kostnadsforbedringer i norsk petroleumsnæring kan oppnås og hvordan konkurransekraften til norsk sokkel kan styrkes.

For å få gode vurderinger, er det viktig at arbeidet skjer i regi av industrien, og at alle sentrale deler av næringen er involvert. KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. KonKrafts Råd har nedsatt et utvalg som skal levere en rapport med anbefalinger innen 1. januar 2018. Utvalget ledes av Walter Qvam. Ståle Tungesvik vil fungere som prosjektleder.

- Vi ønsker innspill på hvordan norsk sokkels konkurransekraft kan styrkes. Det er viktig at industrien gjør det den kan for å bidra til petroleumssektorens langsiktige konkurransekraft og framtid i Norge, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Olje- og energidepartementet samfinansierer utredningsprosjektet med 2,5 millioner kroner, sammen med Konkraft-organisasjonene. Utvalgets rapport vil offentliggjøres når arbeidet er sluttført, etter planen i januar 2018.

Hildegunn Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, utvalgsleder Walter Qvam, statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Sigmund Johansen fra OED.