Historisk arkiv

EU-ambassadører lærte om CO₂ -fangst på Klemetsrud i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

EU fremhever CO₂-håndtering som en viktig del av sin lavutslippsstrategi for Europa mot 2050. På Klemetsrud i Oslo fikk EU-ambassadørene omvisning og innsikt i hvordan Norge jobber med målsetningen om fullskala CO₂-håndtering.

'
EU-ambassadørene fikk omvisning på Klemetsrud om hvordan sortert avfall brukes som energigjenvinning. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

EUs delegasjon til Norge arrangerte studietur for over 20 av EU-landenes ambassadører og øvrige diplomater til Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo 25. februar. Her fikk de en orientering om norsk energipolitikk og om arbeidet med fullskala CO₂-håndtering fra en rekke aktører. CO₂-håndtering er en av syv bærebjelker Europakommisjonen fremhever i sin lavutslippsstrategi for Europa mot 2050.

Statssekretær Liv Lønnum og ansatte i Olje- og energidepartementet holdt innlegg, sammen med representanter fra Gassnova, Fortum og Oslo kommune. EU-ambassadørene fikk også omvisning rundt på anlegget. Her kunne de se hvordan sortert avfall brukes som energigjenvinning og hvordan fangst av CO₂-håndtering kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner.

'
Statssekretær Liv Lønnum holdt innlegg om norsk energipolitikk og arbeidet med CCS for EU-ambassadørene. Her med EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge – gitt at det gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. CO₂-håndtering på energigjenvinningsanlegg kan være en del av løsningen. God avfallshåndtering er aktuelt i hele Europa. Med forbud mot avfallsdeponi vil restavfall som ikke kan resirkuleres måtte forbrennes. Det gir CO₂-utslipp, men CO₂-håndtering for avfallsforbrenning kan bidra til betydelig utslippsreduksjoner i Europa, og til og med gi negative utslipp for biologisk restavfall.

Fortum Oslo Varmes enerigjenvinningsanlegg på Klemetsrud er én av to aktører som studerer fangst av CO₂ i det norske fullskalaprosjektet for CO₂-håndtering. Den andre aktøren er Norcem i Brevik. Samtidig arbeider Equinor sammen med Shell og Total med forprosjektering av transport og lager. Ved investeringsbeslutning i 2020-2021 vil staten avklare om den skal gi støtte til å gjennomføre prosjektet og, hvis gjennomføring, om det blir med ett eller to fangstanlegg.

'
Oslo Fortum Varme ønsker velkommen til de besøkende på Klemetsrud 25. februar. I tillegg til statssekretæren og EU-ambassadøren, var aktører fra Olje- og energidepartementet, Gassnova og Oslo kommune tilstede. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED