Historisk arkiv

Ny studie:

Petroleumsforskning øker verdiskapningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru deltok mandag på Offshore Strategikonferansen i Stavanger. Her ble det også lagt fram en studie som viser svært god effekt av petroleumsforskningen.

'
Olje- og energiminister Tina Bru flankert av Siri Helle Friedman fra Forskningsrådet og Erik Reiso fra Rystad Energy. Foto: Ole Berthelsen/OED

Rapporten er laget av Rystad Energy for Norges Forskningsråd, på oppdrag fra Olje og energidepartementet. Den skisserer potensielle og realiserte effekter av Forskningsrådets investeringer på om lag 4,8 milliarder kroner rettet mot petroleum i perioden 2008 til 2018. 

Rapporten fra Rystad Energy er svært gode nyheter. Den bekrefter at støtten til petroleumsforskning resulterer i betydelig økt verdiskapning, store kostnadsbesparelser, nye arbeidsplasser og ny teknologi for å redusere klima- og miljøpåvirkninger, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Ifølge rapporten har støtten fra Forskningrådet medført økte reservevolumer på nærmere 900 millioner fat oljeekvivalenter i perioden 2008-1018, med ytterligere volumoppside på 11 milliarder fat fram mot 2050. Støtten har også medført kostnadsbesparelser på 18 milliarder kroner. Potensialet for ytterligere besparelser er 1200 milliarder. Samtidig er potensialet for ytterligere utslippskutt stort. 

LES INNLEGGET: En bærekraftig norsk sokkel og leverandørindustri.

— Næringslivet spiller en svært viktig rolle for å nå klima- og bærekraftsmålene, ikke minst det at vi må se fornybar energi og petroleum i en større sammenheng. Slik jeg ser det vil det absolutt være mulig å produsere olje og gass i fremtiden og samtidig nå målene våre i miljø- og klimapolitikken, fortsetter Bru.

'
Paneldebatt på Offshore Strategikonferansen. Fra venstre; politisk kommentator Kjetil Alstadheim, leder i Fellesforbundet Jørn Eggum, direktør for lisens i Petoro, Kjell Morisbak Lund, direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, OED-minister Tina Bru, letedirektør i Oljedirektoratet, Torgeir Stordal, konsernsjef i IKM Gruppen og styreleder i Norsk Industri Olje og Gass, Ståle Kyllingstad og moderator Espen Norheim, Corporate Financial Partner i Ernst & Young. Foto: Ole Berthelsen/OED

Under konferansen i Stavanger holdt Tina Bru et innlegg om bærekraft på norsk sokkel, samt en "speed-dating" med flere av bedriftene som var tilstede. Etter Offshore Strategikonferansen går turen videre til Oljedirektoratet, Norsk Oljemuseum og Næringsforeningen i Stavanger. 

Rapporten fra Rystad Energy er tilgjengelig her.