Forsiden

Historisk arkiv

- En historisk dag for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Dette er en historisk dag i et historisk år for landet, sier olje- og energiminister Tord Lien. Fredag mottok han plan for utbygging og drift (PUD) for første utbyggingsfase av gigantfeltet Johan Sverdrup.

Overrekkelsen fant sted hos Statoil på Fornebu med de fem partnerne i feltet til stede.

- I år er det 50 år siden oljevirksomheten i Norge startet opp. Grensene på sokkelen ble lagt, og den første - og største - konsesjonsrunden lyst ut. I dag har jeg mottatt planen for utbyggingen av Sverdrups første byggetrinn. Jeg vil ikke nøle med å kalle det en historisk dag. Sverdrup-utbyggingen er det største industriprosjektet i Norge i moderne tid, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 Lien berømmet partnerskapet for å ha levert en imponerende utbyggingsplan.

- Jeg vil også gi ros til de mange kvinner og menn i Statoil, i partnerskapet og hos kontraktørene som har brakt dette prosjektet fram til investeringsbeslutning. Denne utbyggingsplanen sier noe om vår nasjons evne til å løfte fantastiske industriprosjekter, sier Lien.
 
Utbyggingsfasen av første byggetrinn vil gi over 50.000 årsverk. Nærmere 3.500 årsverk er beregnet for driftsfasen. De samlede inntektene fra Sverdrup er anslått til 1.350 milliarder kroner over 50 år. Det tilsvarer i overkant av de beregnede inntektene på årets statsbudsjett.

-  Prosjektet kommer som bestilt for å opprettholde aktiviteten i næringen de nærmeste årene, samt sikre oljeproduksjon og verdiskaping også etter 2020. For mange leverandører hadde fremtidsutsiktene vært vesentlig annerledes uten dette gigantprosjektet. Flere kontrakter er allerede tildelt, og mange flere vil komme, understreker Lien.
 
- Sverdrup vil levere i mange år. For å illustrere langsiktigheten: Dette er et prosjekt som vil gi både arbeid og inntekter til våre barn og barnebarn, legger han til.


Olje- og energidepartementet vil nå behandle utbyggingsplanen med sikte på behandling i Stortinget våren 2015.

Statoil-sjef Eldar Sætre (t.v.) overrekker plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup til olje- og energiminister Tord Lien. Til høyre for statsråden: Petoro-sjef Grethe Moen, Lundin-sjef Ashley Heppenstall, Maersk-sjef Jakob Thomasen og Det Norske-sjef Karl Johnny Hersvik. Foto: Ole Berthelsen/OED

Fakta om Sverdrup-feltet:

Oljefeltet Johan Sverdrup ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, rundt 140 kilometer vest for Stavanger.

Produksjonsstart er ventet i slutten av 2019. Feltet har en forventet levetid på 50 år.

Feltet skal drives med kraft fra land.

Sverdrup-feltet består av tre utvinningstillatelser:

Utvinningstillatelse 501: Lundin Norway (operatør - 40 %), Statoil (40 %), Maersk Oil (20 %). 

Utvinningstillatelse 265: Statoil (operatør - 40 %), Petoro (30 %), Det norske oljeselskap (20 %), Lundin Norway (10 %).

Utvinningstillatelse 502: Statoil (operatør - 44,44 %), Petoro (33,33 %), Det norske oljeselskap (22,22 %).