Historisk arkiv

Tillatelse til planendring for bygging av Østerbø kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

SFE Produksjon AS har i dag fått tillatelse til planendring for å bygge Østerbø kraftverk i Høyanger som innebærer at Randalen småkraftverk tas ut av prosjektet. Årlig kraftproduksjon blir med endringen redusert til om lag 164 gigawattimer (GWh), noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 8200 husstander. Opprinnelig var den årlige kraftproduksjonen om lag 185 GWh.

Den 7. juni 2013 ble SFE Produksjon AS gitt tillatelse til å bygge Østerbø kraftverk og Randalen småkraftverk i Østerbøvassdraget i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane. Samtidig ble det gitt tillatelse til regulering av Nykjevatnet med overføring av seks elver i Østerbøvassdraget, og til regulering og overføring av Strupefossvatnet i nabovassdraget Mjølsvik.

- Bakgrunnen for at vi gir denne tillatelsen til SFE Energi er at prosjektet får en betydelig bedre økonomi, mens krafttapet som følger av endringene begrenses. Østerbø kraftverk er et godt prosjekt som vil gi et betydelig bidrag til regulerbar kraftproduksjon i Sogn og Fjordane, sier olje- og energiminister Tord Lien.

For å hindre skadeflom i vassdraget gjelder fremdeles vilkår for kjøringen av kraftverket som ble satt i konsesjonen fra 2013. For landskapsopplevelsen og naturmiljøet vil de største inngrepene bli regulering av Nykjevatnet og tørrlegging av Nykjefossen.

NVE har ved særskilt vedtak av 18. februar 2015 gitt tillatelse til SFE om å bygge en 132 kV kraftledning fra Østerbø i Høyanger kommune til Stordalen i Masfjorden kommune, for å knytte kraftverket til det eksisterende strømnettet. Dette vedtaket er påklaget og oversendt Olje- og energidepartementet for klagebehandling.