Historisk arkiv

Rekordstor interesse for leting på norsk sokkel - TFO 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har ikke siden TFO-ordningen ble innført i 2003 mottatt så mange søknader fra oljeselskapene i en TFO-runde (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Ved søknadsfristens utløp 1. september hadde til sammen 39 selskaper levert søknader om nytt areal i de best kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel i årets konsesjonsrunde i modne leteområder (TFO 2017).  Antallet søknader mottatt i år er over 50 prosent høyere enn i fjor (TFO 2016), og rundt 20 prosent høyere enn tidligere rekord i antallet søknader som ble levert i TFO 2014. 

-  Videre leteaktivitet på norsk sokkel er avgjørende for framtidig verdiskaping og sysselsetting. Dette er igjen viktig for finansieringen av velferdssamfunnet. Det er derfor svært gledelig at et stort mangfold av selskaper har levert inn et rekordstort antall søknader om nytt leteareal, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

Det var en markant økning i antallet søkere fra i fjor, og det er et stort mangfold i søknadsmassen. Det er levert søknader fra store internasjonale oljeselskap, fra de mellomstore, etablerte selskapene og fra de mindre leteselskapene. Det er også et antall nyetablerte selskap som har søkt for første gang i årets TFO-runde. De forretningsmulighetene som ligger i våre petroleumsressurser er svært varierte. Det store mangfoldet blant selskapene som søker er viktig for å få utnyttet alle mulighetene til verdiskaping og dermed for vår ressursforvaltning.

Det forhåndsdefinerte området ble betydelig utvidet både i Norskehavet og Barentshavet i forbindelse med denne konsesjonsrunden. Det er kommet inn interessante søknader både i det utvidede området og i øvrige deler av TFO-området. 

- De mange søknadene viser at oljeselskapene ser muligheter på norsk sokkel framover. Det bekrefter at regjeringens oljepolitikk fungerer, noe som er avgjørende for sysselsettingen og våre inntekter fra Norges viktigste næring i tiårene framover. Stabile rammebetingelser er en viktig del av dette bildet, fortsetter olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

Bakgrunn:

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til tidsriktig, rask og effektiv utforskning av norsk sokkel. Ordningen bidrar til god ressursforvaltning ved å legge til rette for lønnsom utbygging også av mindre funn. TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes.

TFO 2017 ble utlyst 2. mai 2017. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2018. 

Mer informasjon ligger under TFO 2017. Her finnes også kart over de utlyste områdene. 

Selskapene som har søkt er: 

A/S Norske Shell

Aker BP ASA

Bayerngas Norge AS

Capricorn Norge AS

Centrica Resources (Norge) AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

DEA Norge AS

DNO Norge AS

Dong E&P Norge AS

ENGIE E&P Norge AS

ENI Norge AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Faroe Petroleum Norge AS

Fortis Petroleum Norway AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

INPEX Norge AS

Kufpec Norway AS

Lime Petroleum AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

Lundin Norway AS

Maersk Norge AS

M Vest Energy AS

MOL Norge AS

OKEA AS

OMV (Norge) AS

Pandion Energy AS

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Point Resources AS

Repsol Norge AS

Skagen 44 AS

Statoil Petroleum AS

Suncor Energy Norge AS

Total E&P Norge AS

Tyr Exploration AS

VNG  Norge AS

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Norge AS