Historisk arkiv

Bodø ble Årets trafikksikkerhetskommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Bodø er i dag utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2014. Kommunen blir premiert for å ha arbeidet systematisk og langsiktig med trafikksikkerhet. Arbeidet er forankret helt til topps i kommunens ledelse og alle kommunale instanser er involvert i gjennomføringen av tiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris ”Årets trafikksikkerhetskommune” deles ut for tredje året på rad. Prisen er på en million kroner og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

- Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Ved å hedre kommuner som har utmerket seg, løfter vi fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til økt innsats, sier samferdselsministeren.

Det er Statens vegvesen som administrerer søknadsprosessen og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen sju forslag til kandidater.

Juryens vurderingskriterier

Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier:
- Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
- Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skolevegene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
- Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
- Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

Hvorfor valgte juryen Bodø kommune?

- Kommunen har utarbeidet en tverrsektoriell trafikksikkerhetsplan basert på konseptet ”Trafikksikker kommune” hvor trafikksikkerhetsarbeidet ses i en større sammenheng og går utover kun fysiske tiltak.
- Kommunen involverer samtlige kommunale instanser i gjennomføringen av tiltak.
- Kommunens brede satsing på trafikkopplæring og kompetanseheving av barn, unge og kommunens egne ansatte. Trafikksikkerhetsplanene er forankret i Nasjonal transportplan, Nasjonal sykkel- og gåstrategi, Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg og Nordland fylkestrafikksikkerhetsplan og handlingsplan for trafikksikkerhet.

Tidligere vinnere

Nøtterøy kommune vant prisen i 2012 og kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013.

Les mer om hvilke tre kommuner som ble nominert til prisen