Historisk arkiv

Belønningsordningen: 724 millioner kroner til kollektivsatsing i Bergen og Hordaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Gode transportløsninger er for mange helt avgjørende for å få hverdagen til å fungere. Byene vokser og det samme gjelder behovet for alternativer til privatbil på hverdagsreisene. Styrking av kollektivtransporten i Bergen og Hordaland gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle reisende til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I avtalen mellom Samferdselsdepartementet, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, er utbetalingen av tilskudd på til sammen 724 millioner kroner fordelt slik i perioden 2015-2018:

  • 2015: 184 millioner kroner
  • 2016: 140 millioner kroner
  • 2017: 200 millioner kroner
  • 2018: 200 millioner kroner

- Denne regjeringen satser offensivt på kollektive reisemidler. Bevilgningene til både jernbane og kollektivtransport ligger godt foran planene i Nasjonal transportplan, sier samferdselsministeren.

Styrker kollektivtransporten

I avtalen heter det at målene skal nås gjennom tiltak som fremmer kollektivtransport, arealpolitiske virkemidler og eventuelt også tiltak for økt bruk av sykkel og gange.

Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år. Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt.

Formålet med belønningsordningen

Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser.

Avtalen

Mer om ordningen - tidligere avtaler