Historisk arkiv

Drosjenæringen kan få nye og mer tidsmessige rammebetingelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen legger nå opp til å vurdere enkelte endringer i drosjereguleringen, blant annet at ny teknologi skal kunne tas i bruk for å beregne pris og at forbrukerne sikres bedre informasjon om priser på tjenestene.

Drosjebil

Dette kom frem i et møte i dag mellom representanter fra drosjenæringen og Samferdselsdepartementet.

Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i Samferdselsdepartementet sier at det er viktig for regjeringen å legge til rette for et effektiv og velfungerende drosjemarked, som er tilpasset de store endringene som bruk av ny teknologi medfører.

- Drosjene har et samfunnsoppdrag. De skal gi tilbud over hele landet, døgnet rundt. Derfor er næringen pålagt en rekke reguleringer som skal ivareta både sikkerhet og tilgjengelighet. Tilbud om transport via ny teknologi har utfordret drosjenæringen, særlig i byene. Nå legger vi opp til regelendringer som bedre ivaretar samfunnets behov for et velfungerende drosjetilbud.

Nilsen fremhever forslag til løsninger i tiden framover som på en rekke punkt vil effektivisere, forenkle og styrke forbrukernes interesser:

- Vi ønsker å se på løsninger som fjerner taksameterkravet ved at pris skal kunne beregnes via GPS-baserte mobilapplikasjoner, sammen med nye krav om prisopplysninger som styrker passasjerenes interesser. Vi skal også vurdere om det kan foretas endringer i regelverket for drosjesentraler og organiseringen i næringen, samt muligheten for en oppheving av kravet om at drosje skal være hovederverv for løyvehaver.

I tillegg vurderes det også å åpne for at flere kan drive med samkjøring.

Regjeringen vil ikke foreslå å oppheve behovsprøvingen.

Endringer i regelverket vil kunne tre i kraft tidligst rundt årsskiftet 2017/2018.

 

Foto: ScandinavianStockPhoto