Historisk arkiv

Nye parkeringsregler trer i kraft fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Regjeringen har tatt utfordringene i parkeringsbransjen på alvor. Tidligere i år ble et nytt parkeringsregelverk vedtatt. Ved nyttår trer det i kraft, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regelverket ble godkjent i statsråd i mars 2016. Det tar for seg de aller fleste sider av parkeringsvirksomhet.

– Arbeidet med nytt parkeringsregelverk ble startet opp allerede i 2005, men med liten politisk fremdrift i lang tid. Jeg er glad for at denne regjeringen tatt både forbrukerne og de seriøse i parkeringsbransjen på alvor. Med det nye regelverket legger vi opp til både et enklere regelverk for bransjen og mer kundevennlighet, sier Solvik-Olsen.

Fem minutters frist etter billettens utløp
Med det nye regelverket vil det ikke kunne ilegges sanksjon før det har gått fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. Dermed kan det for eksempel ikke lenger ilegges en sanksjon dersom den parkerende uheldigvis kommer tilbake til bilen to minutter for sent. Den som parkerer skal også få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges sanksjon.  

Enklere å klage, og ny parkeringsklagenemd
Alle parkeringskunder som har fått ilagt en kontrollsanksjon har nå rett til å klage i en mer ordnet prosess. Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda.

Tidligere fantes det en frivillig og avtalebasert parkeringsklagenemnd, men den nye nemnda er obligatorisk og forskriftsbasert. Alle som driver vilkårsparkering etter parkeringsforskriften, er underlagt nemndas kompetanse, og må rette seg etter nemndas avgjørelser.

Tre faste satser: 300, 600 og 900 kroner
Det blir tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen butikken den som har kundeparkeringen.

Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert. Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Krav om p-plasser til el-biler og forflytningshemmede
Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler og at en andel av plassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

Både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby gratis parkering for el-biler. Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser. På private parkeringsplasser vil denne gruppen bare ha betalingsfritak dersom parkeringsvirksomheten har bestemt det. 

På hvert område skal det være minst én universelt utformet automat, og minst ett universelt utformet betalingsalternativ som ikke forutsetter bruk av automat, for eksempel betaling via mobil.

Disse kravene innføres med visse overgangsordninger.

Andre viktige endringer
Andre viktige endringer i det nye parkeringsregelverket er:

  • Standardisering av hvilke skilt som skal benyttes.
  • Felles krav til opplæring av parkeringsvakter, uniformering og id-kort.
  • Opprettelse av register med informasjon tilgjengelig til publikum om parkeringsvirksomheter og parkeringsområder.

Les hele forskriften på Lovdata.no.

Les mer om parkeringsregisteret.