Historisk arkiv

DAT tildeles kontrakt på flyruten Stord–Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har tildelt kontrakt for drift av flyruten Stord – Oslo i perioden 1. oktober til 31. desember til DAT A/S og UAB DAT LT. Selskapene var eneste tilbyder i konkurransen

Flyruten ble før pandemien operert på kommersielle vilkår. Det midlertidige kjøpet bidrar til å opprettholde rutedriften i en periode med redusert etterspørsel.