Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nett-TV: 200-årsjubileet for regjering og departementer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Nett-TV

Mandag 19. mai ble 200-årsjubileet for regjering og departementer markert på et arrangement ved Karpedammen på Akershus festning. Ansatte og tidligere ansatte i departementene fikk selskap av blant annet kongen, statsministeren og flere tidligere statsministre.

Mandag 19. mai ble 200-årsjubileet for regjering og departementer markert på et arrangement ved Karpedammen på Akershus festning. Ansatte og tidligere ansatte i departementene fikk selskap av blant annet kongen, statsministeren og flere tidligere statsministre.

Arrangementet var satt sammen av taler, musikk og andre kulturelle innslag.