Historisk arkiv

Toppmøte om hydrogen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru inviterer til digitalt toppmøte om hydrogen tysdag 17. november.

Nett-tv Toppmøte om hydrogen

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Til møtet har dei invitert sentrale aktørar på området for blant anna å snakke om moglegheiter og utfordringar i hydrogensatsinga, og for å gi konkrete innspel til regjeringa sitt vegkart for hydrogen. 

Følgjande aktørar deltek i møtet: Elkem Bremanger, Equinor, NEL, Norled, Nysnø, Reinertsen New Energy, Statkraft, Varanger Kraft, Wilhelmsen og Yara.

Møtet er heildigitalt og startar kl. 13.30. Møtet var i om lag 90 minuttar. 

Pressekontaktar er statssekretær Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post pwe@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no.