Historisk arkiv

Gratulerer Stoltenberg som ny generalsekretær i NATO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med utnevnelsen som ny generalsekretær i NATO. Med ham får NATO en sterk og samlende generalsekretær. Det er et stort og ansvarsfullt oppdrag Stoltenberg har fått i dag. Jeg er trygg på at han vil utføre denne oppgaven til beste for alle NATO-land. Regjeringen ser frem til å samarbeide tett med ham i den nye rollen, sier statsminister Erna Solberg.

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med utnevnelsen som ny generalsekretær i NATO. Med ham får NATO en sterk og samlende generalsekretær. Det er et stort og ansvarsfullt oppdrag Stoltenberg har fått i dag. Jeg er trygg på at han vil utføre denne oppgaven til beste for alle NATO-land. Regjeringen ser frem til å samarbeide tett med ham i den nye rollen, sier statsminister Erna Solberg.

– Jens Stoltenberg er en av våre ledende politikere og har vært en fremragende statsminister for Norge, også gjennom landets tyngste stunder. Vi har fulgt hverandre i norsk rikspolitikk over flere tiår, den siste tiden som partiledere, og jeg kommer til å savne Stoltenberg i norsk politikk, sier Solberg.

– Samarbeidet med våre allierte i NATO er den fremste garantien for norsk sikkerhet.  NATO har gjennom sin lange historie bevist sin verdi som forsvarsallianse og sikkerhetspolitisk ankerfeste for Norge. Det er positivt for Norge å ha en generalsekretær i NATO som har god kunnskap om utfordringene i Norges nærområder. Dette er spesielt viktig med dagens situasjon, hvor vi må sikre stabilitet og sikkerhet i Europa, sier statsministeren.

– NATO er en ubestridt suksess. Samtidig må vi arbeide sammen for å modernisere alliansen og opprettholde medlemslandenes samlede forsvarsevne. Norge er et av landene som har satset betydelig på NATO og vårt engasjement sender et tydelig signal om vår vilje til å investere i vårt kollektive forsvar, sier Solberg.

Statsministeren understreker det gode samarbeidet Norge har hatt med dagens generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Han har videreutviklet NATO i en kritisk periode. Det er planlagt at Jens Stoltenberg overtar etter Fogh Rasmussen 1. oktober 2014.