Historisk arkiv

Priv. til red.:

Solberg møter Cameron i London

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg møter Storbritannias statsminister David Cameron i Downing Street. Møtet finner sted onsdag 15. januar.

Statsminister Erna Solberg møter Storbritannias statsminister David Cameron i Downing Street. Møtet finner sted onsdag 15. januar.

Viktige tema for møtet mellom de to statsministrene er det brede samarbeidsforholdet mellom Storbritannia og Norge. De vil særlig diskutere energisamarbeidet, internasjonal sikkerhet og arbeidet for å oppnå FNs tusenårsmål.

Presse som ønsker å dekke møtet må melde fra til smkinfo@smk.dep.no innen utgangen av mandag 13. januar.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.