Historisk arkiv

Norge og Brasil vil fortsette kampen mot avskoging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I dag under FNs klimatoppmøte i Paris annonserte Norge og Brasil at landene ønsker å fortsette sitt regnskogsamarbeid til 2020.

I 2008 lovet Norge å bidra med inntil seks milliarder kroner til Amazonasfondet i Brasil, hvis landet reduserte avskogingen i verdens største regnskog, Amazonas.

De siste ti årene har Brasil redusert avskogingen i sin del av Amazonas med over 75 prosent.

- Resultatene som Brasil har oppnådd er svært imponerende. Det regnes som et av de fremste bidragene det siste tiåret for å bremse klimaendringer og fremme bærekraftig utvikling, sier statsminister Erna Solberg.

Også FNs generalsekretær Ban Ki-moon peker på at at det Brasil har oppnådd er et resultat av verdens fremste klimatiltak. Han trekker fram det brasiliansk-norske samarbeidet som eksempel til etterfølgelse.

- Dette er et fremragende eksempel på den type internasjonalt samarbeid vi trenger for å sikre planeten vår en bærekraftig fremtid, sa han i forbindelse med den norske klima- og miljøministerens reise til Brasil i høst.

Vekst + klima = sant
Erna Solberg peker på at Brasils økonomi og jordbruksproduksjon har vokst samtidig som landet har redusert avskogingen kraftig de siste ti årene.

- Det er ingen motsetning mellom ambisiøse klimatiltak og økonomisk vekst. Brasil har vist at begge deler er mulig. Vi er stolte av å ha vært Brasils partner siden 2008, og er glade for å kunne videreføre dette samarbeidet, sier Solberg.

Seks milliarder kroner i støtte
Under arrangementet uttalte Solberg at hvis Brasil opprettholder sine klimaambisjoner på samme nivå som tidligere, så ønsker Norge å opprettholde sin økonomiske støtte på dagens nivå fram til 2020.

Brasils resultater var bakgrunnen for at klima- og miljøminister Tine Sundtoft under sitt besøk i Brasil i høst erklærte at Norge i løpet av året vil nå løftet om å støtte Amazonasfondet med seks milliarder kroner.

For å oppnå videre resultater ønsker Brasil og Norge å samarbeide med andre aktører i det offentlige og i det private gjennom den internasjonale organisasjonen Tropical Forest Alliance.

Fakta om Amazonasfondet

  • Amazonasfondet ble lansert i 2008 av brasilianske myndigheter. Det forvaltes av den brasilianske utviklingsbanken (BNDES). Fondet kan motta bidrag fra land, personer og bedrifter.
  • Norge var første bidragsyter til Amazonas-fondet og vil ha utbetalt  én milliard amerikanske dollar ut 2015 fordi Brasil har lykkes i å redusere avskogingen. Tyskland er en annen viktig bidragsyter til Amazonasfondet og Brasils arbeid med å redusere avskoging.

Fakta om regnskogen Amazonas:

  • Verdens største regnskog.
  • 60 prosent av Amazonas ligger i Brasil.
  • Brasil er verdens største tropiske skogland med 30 prosent av verdens gjenværende regnskog.
  • Mer enn 25 millioner mennesker lever i Brasils Amazonas. Brasils regnskoger inneholder også en stor andel av verdens biologiske mangfold, inkludert 40 000 planter og mer enn 5000 pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og fiskearter.

Joint Press Statement of the Governments of Brazil on Norway, Paris, November 30th 2015 (English, pdf)